องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140 : www.koksak.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2565กำหนดใหม่เป็นชำระภายใน เดือนมิถุนายน 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก หรือโทร 074-697188
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารเครือข่าย
 
 
Username :
Password :
     
 
:::::::::::::::::::::