Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ถนนลาดยาง แอสฟัลติก คอนกรีต 1 สาย
     ถนนลาดยาง แคปซิล 11 สาย
     ถนนคอนกรีต 4 สาย
     หินผุ 50  สาย
     ดินลูกรัง 3 สาย
     ถนนดิน 2 สาย


การโทรคมนาคม
     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง
     สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  - แห่ง


การไฟฟ้า
     มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 13 หมู่บ้าน แต่ขาดไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนและซอยต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านบางส่วน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ลำน้ำ ,ลำห้วย 10 สาย
     บึง ,หนองและอื่น ๆ 1 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     ฝาย (มข.27) 7 แห่ง
     บ่อน้ำตื้น 40 แห่ง (เอกชน 1,100 แห่ง)
     บ่อโยก 13 แห่ง
     คลองชลประทาน 3 แห่ง


ข้อมูลอื่น ๆ
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที
          สวนป่าห้วยพูด 
     มวลชนจัดตั้ง
          ลูกเสือชาวบ้าน 22 รุ่น 479 คน
          กลุ่ม อสม. 13 กลุ่ม 186 คน
          กลุ่มผสมปุ๋ย 1 กลุ่ม 74 คน
          กลุ่มแม่บ้าน 13 กลุ่ม 378 คน
          กลุ่มพัฒนาสตรี 1 กลุ่ม 15 คน
          กลุ่มเลี้ยงปลา 8 กลุ่ม 126 คน
          กลุ่มเกษตรกร 9 กลุ่ม 491 คน
          กลุ่มออมทรัพย์ 15 กลุ่ม 1,141 คน
          กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง 8 กลุ่ม 314 คน
          กลุ่มเลี้ยงโคนม 1 กลุ่ม 28 คน
          กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 2 กลุ่ม 40 คน
          กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 กลุ่ม 20 คน
          ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 13 ศูนย์ 120 คน
          ศูนย์กีฬาตำบล 1 ศูนย์ 15 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th