Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 มี.ค. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก รับสมัครบุคคนเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
16 ก.พ. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปี 2560
15 ก.พ. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก จดหมายข่าว เรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2560
19 ธ.ค. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
14 ก.ค. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
21 มิ.ย. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
02 มิ.ย. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก จดหมายข่าวภาษี ปี 58
08 ก.พ. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2559
08 ก.พ. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก รับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ปี 2559
20 ม.ค. 2559 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก การยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th