Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2560
ถึง
04 พ.ค. 2560
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ 8
16 พ.ย. 2559
ถึง
16 พ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสัก
03 พ.ย. 2559
ถึง
17 พ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
21 ต.ค. 2559
ถึง
07 พ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสัก
13 ต.ค. 2559
ถึง
28 ต.ค. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งนายพัน
10 ต.ค. 2559
ถึง
25 ต.ค. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกสัก
13 ก.ค. 2559
ถึง
01 ส.ค. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ – ผู้ใหญ่หมีด หมู่ที่ 6
08 มิ.ย. 2559
ถึง
21 มิ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต้นสน – วังหลัก หมู่ที่ 4
08 มิ.ย. 2559
ถึง
21 มิ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฉางข้าว – นายสมพงษ์ หมู่ที่ 5
26 พ.ค. 2559
ถึง
09 มิ.ย. 2559
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาเปลื้อง – สะพานช้อง หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th