Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

02 พ.ค. 2557
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

11 เม.ย. 2557
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการวันบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557

11 เม.ย. 2557
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557

09 ม.ค. 2557
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2557

17 ธ.ค. 2556
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก กิจกรรมพัฒนาริมถนนสาธารณะภายในเขตตำบลโคกสัก ปี 2556

18 ก.ย. 2556
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก กิจกรรม อุ่นรักจากอกแม่ ตำบลโคกสัก ปี 2556

17 ก.ย. 2556
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการ เด็ก เยาวชนสดใส ร่วมใจพัฒนาชุมชน 2556

30 ส.ค. 2556
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก งานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

26 ก.ค. 2556
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก โครงการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเรื้อรัง

20 มี.ค. 2560
พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว 20-24 มีค. 60

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th