Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน - รับรองที่ดิน - สลิปเงินเดือน - ปลูกสร้างอาคาร - อื่นๆ
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบใบลาพักผ่อน
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบรายงานผลการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบรายงานผลการฝึกอบรม หรือการประชุมสัมมนา
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
05 เม.ย. 2560 พัทลุง บางแก้ว อบต.โคกสัก แบบคำขอเปลี่ยนเวรยามอยู่รักษาสถานที่ราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th