Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม อุ่นรักจากอกแม่ ตำบลโคกสัก ปี 2556
Responsive image
กิจกรรม "อุ่นรักจากอกแม่ ตำบลโคกสัก"

วันที่  6  กันยายน  2556

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน  ได้จัดกิจกรรม "อุ่นรักจากอกแม่ ตำบลโคกสัก"  ขึ้นในวันที่  6  กันยายน  2556   ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)  โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์  ขุนทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว 

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย  6  เดือน

      2. เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอายุตั้งแต่  0 - 6 เดือน**************************************************
 
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th