Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอดุลย์ ฑุติยะกุลพันธ์
ประธานสภา อบต.โคกสัก
Responsive image
Responsive image
นายอูหมาด หวันตะหา
รองประธานสภา อบต. โคกสัก
Responsive image
Responsive image
นายอนุชา เบ็ญตาหลี
เลขานุการสภา อบต. โคกสัก
Responsive image
นายประเสริฐ หวังอาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายสมศักดิ์ สมบัติมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายฉัตรชัย รุ่งเรือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายอุทัย ใจโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายวีรพล สังข์ทิพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายอนุรักษ์ ฝ้ายเส็ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายสุชาติ ขันงั่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายธนวัฒ หัสสะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายสัญญา ปานหวาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายวิก หนูจีน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายวินัย หนูมาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายภูสิต หนูฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายชัดชัย เรืองเทพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
Responsive image
นายบุญช่วย อนุโชติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายพล สิงห์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
Responsive image
นายลั่น คงเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายไสว ชาติโร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
Responsive image
นายเกษม แก้วหนู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
Responsive image
นายสมพร ชูรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
Responsive image
นายอรัญ ต่างเนตรหนู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
Responsive image
นายถวิล เดชสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
Responsive image
นายประพัฒน์ ธรรมศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
Responsive image
Responsive image
นายปราโมทย์ อักษรชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th