Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาข้าราชการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคนเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (06 มี.ค. 2560)  
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ ประจำปี 2560 (16 ก.พ. 2560)  
จดหมายข่าว เรื่องการรับชำระภาษีประจำปี 2560 (15 ก.พ. 2560)  
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 (14 ก.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (21 มิ.ย. 2559)
จดหมายข่าวภาษี ปี 58 (02 มิ.ย. 2559)
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ปี 2559 (08 ก.พ. 2559)
รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2559 (08 ก.พ. 2559)
การยื่นแบบการชำระภาษี ประจำปี 2559 (20 ม.ค. 2559)
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (03 พ.ย. 2558)
ประกาศการรับขีัึ้นทะเบียนคนพิการ (03 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (28 ต.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนง.จ้าง และกำหนดวัน เวล... (19 ต.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (02 ต.ค. 2558)
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก (06 ส.ค. 2558)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบร... (27 ก.ค. 2558)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก (26 มิ.ย. 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.โคกสัก และกำ... (17 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนวัดลอน - ป่าบอน หมู่ที่ 3 (19 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายห้วยเนียง-บ้านโคกสั... (19 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอนามัย หมู่ที่ 3 (18 ก.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิดวังหลักทิศตะวันออก หมู่ที่ 4 ... (18 ก.ย. 2560)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเจริญ – บ่อนางชี หมู่ที่ 11 ... (17 ส.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.11 (15 ส.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่ง... (04 ส.ค. 2560)
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนาเจริญ – บ่อนางชี ห... (21 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุชิง หมู่ที่ 7 (14 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ – โคกสัก หมู่ที่ 2 (14 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านใหม่ – โคกสัก หมู่ที่ 2 (14 ก.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรุชิง หมู่ที่ 7 (14 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ม.11 (07 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ 8 (20 เม.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างโครงการปรับปรุง... (16 พ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ หม... (03 พ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ ช่ว... (21 ต.ค. 2559)
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งนายพัน (13 ต.ค. 2559)
โครงการปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสัก-บ้านป่าบอนต่ำ ช่วงที่ ... (10 ต.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ – ผู้ใหญ่หมีด หมู่ที่ 6 (13 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสร... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค... (07 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสร... (06 มิ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (29 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (17 พ.ค. 2560)
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (13 ก.พ. 2558)
ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต... (12 ธ.ค. 2557)
ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต... (12 ธ.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส... (27 พ.ย. 2557)
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก (21 พ.ย. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (13 พ.ย. 2557)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (27 ต.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอ... (26 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือ... (18 ก.พ. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป... (30 ม.ค. 2557)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
เลขที่ 154 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140
โทรศัพท์ : 0-7469-7188  โทรสาร : 0-7469-7188  อีเมล์ : admin@koksak.go.th

www.koksak.go.th